top of page

ĐIỀU KHOẢN
SỬ DỤNG

1.   Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “FREE Drum Filter” (“Ứng Dụng”). Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

2.   Giới Thiệu Về Ứng Dụng

Ứng Dụng giúp giám sát, điều khiển và thông báo các trạng thái của thiết bị Thiết bị Lọc Trống (RDF) FREE Drum Filter từ điện thoại người dùng bao gồm: 

  • Trạng thái kết nối

  • Trạng thái hoạt động

  • Trạng thái mực nước

  • Trạng thái xịt rửa

  • Số lần xịt rửa

  • Điều khiển xịt rửa chủ động

  • Thống kê số lần xịt rửa trong ngày

  • Nhật ký

3.   Tài Khoản

Khi bạn mua sản phẩm hộp IoT của FREE Drum Filter, nhân viên của chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email kích hoạt tài khoản. Sau khi kích hoạt xong, bạn sẽ dùng thông tin email, mật khẩu bạn đã tạo để truy cập ứng dụng.

4.   Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý, (2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. (3) Truy cập vào hộpIoT của FREE Drum Filter để cấu hình, (4) Gửi thông báo. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với FREE Drum Filter về việc truy cập này.

5.   Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

FREE Drum Filter sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải thông tin. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho FREE Drum Filter hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

6.   Phí Và Các Khoản Thu

FREE Drum Filter cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

7.   Liên Lạc Với Chúng Tôi

 

Email: admin@freedrumfilter.com

Tel: +84 90 369 12 15

 

CÔNG TY TNHH KẾT NỐI THỰC

155 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Vệt Nam.

 

bottom of page